หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ 5 วันที่ 3

การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ 5 วันที่ 3

หมวดหมู่ :


การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ 5 วันที่ 3 การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for researc) ซึ่งจัดโดย สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายโดยการอบรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

..เพิ่มเติม..