หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศร่าง-จ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนกรวมค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่2 โรงอบใบยาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/07/62

ประกาศร่าง-จ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนกรวมค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่2 โรงอบใบยาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/07/62

..เพิ่มเติม..