หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..