หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ซ่อมพื้นดาดฟ้าชั้น 12 และพื้นดาดฟ้า Water tank พร้อมห้อง lift
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมฟื้นดาดฟ้า 29 พ.ย.61

..เพิ่มเติม..