หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล และ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล และ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..