หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 38,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ราคากลาง) จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินแขวน ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 38,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..