หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ GODIOLI ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ GODIOLI ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..