หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างการอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมการขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างการอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมการขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..