หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ (Traction Battery) จำนวน 7 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ (Traction Battery) จำนวน 7 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..