หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง จำนวน 6,000 กิโลกรัม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง จำนวน 6,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..