หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้อกาว Hot Melt ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..