หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิวิด พาราฟิน จำนวน ๔๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิวิด พาราฟิน จำนวน ๔๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..