หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายชื่อโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายชื่อโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..