หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนก รวมค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย

จ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนก รวมค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย

จ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนก รวมค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัยhttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2018/11/อนุมัติเผยแพร่งานจ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนก-เด่นชัย.pdf
 

..เพิ่มเติม..