หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร DAYCARE พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย กรุงเทพฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร DAYCARE พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย กรุงเทพฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..