หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค๊ดหีบบุหรี่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค๊ดหีบบุหรี่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..