หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 แผน

1.ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ พร้อมชุดดูดสูญญากาศ จำนวน 1 ชุด
2.ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระบบการถ่ายภาพเอกเรย์ดิจิตอล (Digital Radiography) จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก จำนวน 1 ชุด
3.งานจ้างทำป้ายชื่อโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 2 ป้าย
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 3 แผน 13 พ.ย.61

..เพิ่มเติม..