หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดตัวบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

พิธีเปิดตัวบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

หมวดหมู่ :

      นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในพิธีเปิดตัวบริษัทฯ ณ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 5 โซน Outlet  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..