หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ณ ที่ทำการอาคารโกดังพัสดุไร่ ฝ่ายใบยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ณ ที่ทำการอาคารโกดังพัสดุไร่ ฝ่ายใบยา

..เพิ่มเติม..