หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..