หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร GODIOLI ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร GODIOLI ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..