หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขนส่งหีบบุหรี่สำเร็จรูป, ก้นกรอง และพัสดุอื่นๆ ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝจพ.b.02/68/61 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขนส่งหีบบุหรี่สำเร็จรูป, ก้นกรอง และพัสดุอื่นๆ ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝจพ.b.02/68/61 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

..เพิ่มเติม..