หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ (e-bidding)

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..