หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingซื้อรถยสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 5,000 มม.

ซื้อรถยสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์ ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 5,000 มม.

..เพิ่มเติม..