หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (E-Bidding)เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์

เปลี่ยนแปลงประกาศแผนฯ งานรถยกhttp://เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบ พร้อมอุปกรณ์
 

..เพิ่มเติม..