กฐินยาสูบ ประจำปี 2561เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ นายอลงกรณ์ เจริญภักดี รองผู้ว่าการด้านใบยา นายมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด พร้อมด้วยพนักงานและอดีตพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย และชุมชนเทพประทาน ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินประจำปี 2561 ณ วัดธรรมโชติการาม (วัดขวิด) ต.บ้านคลัง อ.บางบาล จ.พระนครศรียุธยา โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ก่อนเข้าสู่พิธีการถวายผ้ากฐิน ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ประธานในพิธี ประกอบพิธีห่มผ้าพระประธานภายในพระอุโบสถ จากนั้น คณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมกันถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งจตุปัจจัย เงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารเก่า และเปลี่ยนหลังคาศาลาตักบาตร ซึ่งยังขาดแคลนปัจจัยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในวัดอีกด้วย จากนั้นคณะผู้บริหารร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ผู้ร่วมอนุโมทนากฐินรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับเงินทอดกฐินยาสูบในปีนี้ รวบรวมเป็นยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,262,719.75 บาท
การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินเป็นประจำทุกปีหลังออกพรรษา ณ วัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนอกจะได้ทำบุญให้กับวัดในพื้นที่แล้ว ยังได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและชาวบ้าน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยและชุมชนในบริเวณใกล้เคียงด้วย

..เพิ่มเติม..