หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบพร้อมอุปกรณ์

ประกาศเผยแพร่แผนรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบพร้อมอุปกรณ์

https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2018/10/ประกาศเผยแพร่รถยกโรงงานชนบท-ปี-2562.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนรถยกสูงแบบใช้แก๊ส LPG ชนิดใช้งาและใบหนีบพร้อมอุปกรณ์https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2018/10/ประกาศเผยแพร่รถยกโรงงานชนบท-ปี-2562.pdf
 

..เพิ่มเติม..