หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่างๆ จำนวน 320 เครื่อง ที่ตึกอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่างๆ จำนวน 320 เครื่อง ที่ตึกอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..