หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝวศ.ปEB.3/2562) ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝวศ.ปEB.3/2562) ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..