หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศราคากลาง-ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุดที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง-ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุดที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..