หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอัญญา  ขันธวิทย์  นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

..เพิ่มเติม..