หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research)

การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research)

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์  ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for researc)  ซึ่งจัดโดย สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่าย ซึ่งได้รับเกรียรติจาก นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ปปส. ด้านการสำรวจพืชเสพติด พญ.เชิดชู  อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยยสภา  ที่ปรึกษา สพอท.และ กมธ.สธ.  นพ.ธงชัย  ซึงถาวร  ผู้ก่อตั้ง ชมรมพลังแพทย์เพื่อการพัฒนา  เข้าร่วมการบรรยายโดยการอบรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1   โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561

..เพิ่มเติม..