หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่างๆ จำนวน ๘๙ เครื่อง ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่างๆ จำนวน ๘๙ เครื่อง ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..