หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/70/61) ประกาศร่างซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน...

(ฝจพ.b.02/70/61) ประกาศร่างซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..