หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี

วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี

หมวดหมู่ :

        นางอังคณา ลีเชวงวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 128 ปี ณ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..