หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี

วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี

หมวดหมู่ :

      นางสาวสิริพร สิริเวทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News&Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..