หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหารการยาสูบ แถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารการยาสูบ แถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร  นายวิญญู  เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ นายชำนาญ  อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต  นายอลงกรณ์  เจริญภักดี รองผู้ว่าการด้านใบยา นายมนตรี  กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต  และนายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2561 และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562  โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในส่วนกลางเข้าร่วมรับฟัง พร้อมกันนี้ยังได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ไปยังสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคทั้ง 10 แห่ง และโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

..เพิ่มเติม..