หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาด Air Handling Unit ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 รวมทั้งหมด 62...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาด Air Handling Unit ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 รวมทั้งหมด 62 ชุด

..เพิ่มเติม..