หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดตลาดนัดยาสูบ “รักษ์โลก 4.0” ต้นปีงบประมาณ 2562

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดตลาดนัดยาสูบ “รักษ์โลก 4.0” ต้นปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดยาสูบ “รักษ์โลก 4.0” โฉมใหม่ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดนัดยาสูบ” หรือชื่อเดิม “ตลาดนัดตัวหนอน” เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543  ตั้งอยู่เคียงคู่กับพนักงานการยาสูบและประชาชนในละแวกใกล้เคียงมายาวนาน  ในปีนี้ทางสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวของตลาด จัดทำระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง พร้อมทั้งติดตั้งเต็นท์ทรงโค้ง และมีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารอย่างเป็นสัดส่วนซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
ตลาดนัดยาสูบ “รักษ์โลก 4.0” มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของการยาสูบแห่งประเทศไทย คือ การมีคุณธรรม รอบรู้ทันโลก และมุ่งสร้างประโยชน์ส่วนรวม โดยมุ่งเน้นให้พนักงานใช้ระบบคิวอาร์โค้ดในการชำระค่าอาหาร-สินค้าและบริการ แทนการใช้เงินสด การรณรงค์ให้พนักงานหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้กล่องพลาสติกหรือปิ่นโตแทนการใช้กล่องโฟม โดยทุกๆ ร้านค้าภายในตลาดนัดแห่งนี้ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารให้ผู้บริโภค เพื่อร่วมกันลดโลกร้อนและเพื่อสุขภาพที่ดี การยาสูบแห่งประเทศไทยมีความมุ่งหวังให้ตลาดแห่งนี้เป็นแลนมาร์คสำคัญของชุมชนในละแวกใกล้เคียง เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีการขยายชุมชนอย่างรวดเร็ว และตลาดห่งนี้จะเป็นต้นแบบตลาดนัดรักษ์โลก 4.0 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

..เพิ่มเติม..