หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ In-line ยี่ห้อ Video Jet (แบบไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ In-line ยี่ห้อ Video Jet (แบบไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..