หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบ 2 ปี

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบ 2 ปี

หมวดหมู่ :

       นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสการจัดตั้งบริษัท ครบรอบ 2 ปี ณ อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 14 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..