หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเตาข้น1500 (ชนิดที่ 2) จำนวน 120,000 ลิตร ที่โรงอบใบยาเด่นชัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเตาข้น1500 (ชนิดที่ 2) จำนวน 120,000 ลิตร ที่โรงอบใบยาเด่นชัย

..เพิ่มเติม..