หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างขนส่งกระสอบ ผ้ากระสอบ เชือกป่าน กล่องกระดาษ C-48 เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างขนส่งกระสอบ ผ้ากระสอบ เชือกป่าน กล่องกระดาษ C-48 เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/56/61

..เพิ่มเติม..