หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสายส่งแรงสูง ระบบ 12 KV จำนวน 4 สายป้อน ซึ่งติดตั้งภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสายส่งแรงสูง ระบบ 12 KV จำนวน 4 สายป้อน ซึ่งติดตั้งภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..