หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง ที่กองการยาเส้นพอง 3, เครื่องจักรด้านใบยาที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง ที่กองการยาเส้นพอง 3, เครื่องจักรด้านใบยาที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..