หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. กว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน...

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. กว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น

ดาวน์โหลดhttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2018/09/24092018092838.pdf
จัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. กว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น

..เพิ่มเติม..