หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซิ้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซิ้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์)

..เพิ่มเติม..