หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่างๆ จำนวน 89 เครื่อง ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดต่างๆ จำนวน 89 เครื่อง ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..