หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่ รยส.3 , 4 และ 5 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่ รยส.3 , 4 และ 5 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..