หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวห่อสิบซอง ยี่ห้อ Domino รุ่น M200-T100 พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 13 เครื่อง ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวห่อสิบซอง ยี่ห้อ Domino รุ่น M200-T100 พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 13 เครื่อง ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

..เพิ่มเติม..